Ajutor încălzire - Primaria Comunei Poiana Jud. Galati

Go to content
Acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei

– Cerere tip (formular tip .pdf) prevăzut de lege;
– Acte doveditoare privind componenţa familiei (original şi xerocopii);
– Buletin identitate/Carte de identitate/Carte de identitate provizorie;
– Certificat de nastere pentru persoanele în vârstă de până la 14 ani;
– Acte doveditoare privind veniturile: Salariul şi alte drepturi salariale, pensii, alte drepturi de asigurări sociale, indemnizaţii cu caracter permanent, burse;
– Adeverinţa de la Administraţia Finanţelor Publice;
– Adeverinţa de la Direcţia de Taxe şi Impozite.

Baza legală: H.G. 996/2010
Termen maxim de soluţionare: 30 de zile de la data primirii cererii
Costuri care trebuie achitate de solicitant: –

Copyright © 2017 Primăria Comunei Poiana
Back to content