Legislație - Primaria Comunei Poiana Jud. Galati

Go to content
Declarații de avere şi de interese

Declaraţiile de avere se întocmesc după cum urmează: pentru anul fiscal anterior încheiat la 31 decembrie, în cazul veniturilor, respectiv situaţia la data declarării, pentru celelalte capitole din declaraţie, potrivit Anexei nr. 1 din Legea 176/2010. Persoanele suspendate din exerciţiul funcţiei sau al demnităţii publice pentru o perioadă ce acoperă integral un an fiscal vor actualiza declaraţiile.
Comunicat privind modificarea pct. 5 al Anexei nr. 2 din Legea nr. 176/2010 (detalii)
Ghid de completare al declaraţiilor de avere şi de interese (detalii)
Ghid privind incompatibilităţile şi conflictele de interese (detalii)

Modele formulare:
     - formular declaraţie de avere (detalii)
     - formular declaraţie de avere pentru publicare pe pagina de internet (detalii)

     - formular declaraţie de interese (detalii)
     - formular declaraţie de interese pentru publicare pe pagina de internet (detalii)

Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor

Biroul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor


Biroul Stare Civilă

Copyright © 2017 Primăria Comunei Poiana
Back to content