Înscrierea recunoașterii sau stabilirii filiației - Primaria Comunei Poiana Jud. Galati

Go to content
Înscrierea recunoașterii sau stabilirii filiației

♦ Hotărâre judecătorească, definitivă şi irevocabilă, declaraţie de recunoaştere;
♦ Recunoaşterea făcută la înregistrarea naşterii sau ulterior de tatăl copilului născut în afara căsătoriei se face după cum urmează:
— prin declaraţie scrisă, întocmită şi dată în faţa ofiţerului de stare civilă;
— prin înscris autentic, în faţa notarului public sau a instanţei judecătoreşti;
— prin testament.
♦ Declaraţia de recunoaştere făcută de un cetăţean străin se depune, personal sau prin împuternicit cu procură specială, la primăria unităţii administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de naştere al celui recunoscut;
♦ Copilul din afara căsătoriei ia numele de familie al aceluia dintre părinţi faţă de care filiaţia a fost mai întâi stabilită.
♦ În cazul în care filiaţia a fost stabilită ulterior şi faţă de celălalt părinte copilul, prin acordul părinţilor, poate lua numele de familie al părintelui faţă de care şi-a stabilit filiaţia ulterior sau numele reunite ale acestora. Noul nume de familie al copilului se declară de către părinţi, împreună la biroul de stare civilă la care a fost înregistrată naşterea. În lipsa acordului părinţilor instanţa de tutelă hotărăşte.    

Copyright © 2017 Primăria Comunei Poiana
Back to content