Eliberarea actului de identitate la pierderea furtul distrugerea sau deteriorarea actului de identitate deţinut anterior - Primaria Comunei Poiana Jud. Galati

Go to content
Eliberarea actului de identitate la pierderea, furtul, distrugerea sau deteriorarea actului de identitate deţinut anterior
• cererea pentru eliberarea actului de identitate - cerere (format .pdf);
• actul de identitate și cartea de alegător, în cazul deteriorării;
• certificatul de naștere, original și copie;
• certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original și copie;
• hotărârea de divorț, definitivă și irevocabilă, după caz, original și copie;
• certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor, original și copie;
• certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original și copie;
• documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu și, după caz, cel cu care se face dovada adresei de resedință, original și copie;
• dovada eliberată de unitatea de poliție unde a fost reclamat furtul, dacă este cazul;
• un document emis de instituții sau autorități publice - pașaport, permis de conducere, legitimație de serviciu, livret militar ori diplomă de absolvire a unei instituții de învățământ, cu fotografie de dată recentă, original și copie;
• chitanță reprezentând contravaloarea cărții de identitate - 7 lei;

Copyright © 2017 Primăria Comunei Poiana
Back to content