Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului din străinătate în România - Primaria Comunei Poiana Jud. Galati

Go to content
Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului din străinătate în România
• cererea pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România - cerere (format .pdf);
• certificatul de naștere, original și copie;
• certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soțului supraviețuitor, original și copie;
• hotărârea de divorț definitivă și irevocabilă, după caz, original și copie;
• certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor, original și copie;
• certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original și copie;
• documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original și copie;
• pașaportul românesc, valabil sau expirat, ori certificatul constatator privind dobândirea cetățeniei române, emis de Ministerul Justiției sau de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României din străinătate, original și copie; pentru pașaport sunt necesare fila informatizată și filele destinate aplicării vizelor și ștampilelor autorităților de frontieră, original și copie;
• actul de identitate și/sau pașaportul, eliberate de autoritățile străine; pentru pașaport sunt necesare copii ale filei informatizate și ale filelor destinate aplicării vizelor și ștampilelor autorităților de frontieră;
• chitanță reprezentând contravaloarea cărții de identitate - 7 lei

Copyright © 2017 Primăria Comunei Poiana
Back to content