Eliberarea cărţii de identitate provizorii când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărţii identitate - Primaria Comunei Poiana Jud. Galati

Go to content
Eliberarea cărţii de identitate provizorii când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărţii identitate
• cererea pentru eliberarea actului de identitate - cerere (format .pdf);
• 3 fotografii mărimea 3x4 cm cu bandă albă de 7 mm. la bază;
• documentele pe care solicitantul le poate prezenta, din categoria celor cu care, potrivit legii, se poate face dovada numelui de familie și a prenumelui, a datei de naștere, a stării civile, a cetățeniei române, a adresei de domiciliu/adresei de   reședință, original și copie;
• chitanță reprezentând contravaloarea cărții de identitate provizorii - 1 leu;

Copyright © 2017 Primăria Comunei Poiana
Back to content