Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului schimbarea denumirii străzii sau a renumerotării imobilelor - Primaria Comunei Poiana Jud. Galati

Go to content
Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului, schimbarea denumirii străzii sau a renumerotării imobilelor
• cererea pentru eliberarea actului de identitate - cerere (format .pdf);
• actul de identitate și cartea de alegător, dacă este cazul;
• certificatul de naștere;
• certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original și copie;
• hotărârea de divorț, definitivă și irevocabilă, după caz, original și copie;
• certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor, original și copie;
• certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original și copie;
• documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original și copie;
• chitanță reprezentând contravaloarea cărții de identitate - 7 lei;

Copyright © 2017 Primăria Comunei Poiana
Back to content